Logowanie

Rada Miasta Szczecinek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.7037.5.2010

  uchwała nr XLIII/461/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.51129.3.2010

  uchwała nr XLII/454/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.44722.3.2010

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.44622.3.2010

  uchwała nr XLII/448/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Szczecinku oraz granic ich obwodów.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.44522.3.2010

  uchwała nr XLII/447/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinku oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.41311.3.2010

  uchwała nr XLII/445/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.30618.2.2010

  uchwała nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.30518.2.2010

  uchwała nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.2249.2.2010

  uchwała nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Szkolna? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.1915.2.2010

  uchwała nr XLI/424/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.12022.1.2010

  uchwała nr XXXIX/412/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?28 Lutego? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.11922.1.2010

  uchwała nr XXXIX/411/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Narutowicza II? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.252716.12.2009

  uchwała nr XXXIX/410/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.252616.12.2009

  uchwała nr XXXIX/409/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.252516.12.2009

  uchwała nr XXXIX/408/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.252416.12.2009

  uchwała nr XXXIX/407/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.196926.10.2009

  uchwała nr XXXVII/393/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.196826.10.2009

  uchwała nr XXXVII/391/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.196726.10.2009

  uchwała nr XXXVII/390/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.174414.9.2009

  uchwała nr XXXIII/353/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Centrum? w Szczecinku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.