Logowanie

Rada Miasta Szczecinek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.102324.6.2009

  uchwała nr XXIV/273/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.92110.6.2009

  uchwała nr XXIII/237/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.4909.4.2009

  uchwała nr XXVIII/325/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.4899.4.2009

  uchwała nr XXVIII/324/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.4889.4.2009

  uchwała nr XXVIII/323/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.4879.4.2009

  uchwała nr XXVIII/322/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.40631.3.2009

  uchwała nr XXVIII/312/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.40531.3.2009

  uchwała nr XXVIII/311/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.40431.3.2009

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.12222.1.2009

  uchwała nr XXVI/289/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska - 1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.12122.1.2009

  uchwała nr XXVI/286/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Szczecinek na lata 2009-2012?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.6413.1.2009

  uchwała nr XXIV/279/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Mierosławskiego? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.6313.1.2009

  uchwała nr XXIV/270/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dla Bezdomnych ?Zacisze?.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.