Logowanie

Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38354.5.2012

  uchwała nr 314/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 316/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali socjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295327.3.2012

  uchwała nr 300/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295227.3.2012

  uchwała nr 299/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295127.3.2012

  uchwała nr 294/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278816.3.2012

  uchwała nr 477/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278716.3.2012

  uchwała nr 476/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20622.3.2012

  uchwała nr 435/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162521.2.2012

  uchwała nr 289/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162421.2.2012

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162321.2.2012

  uchwała nr 275/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2012 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.53524.1.2012

  uchwała nr 262/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.53424.1.2012

  uchwała nr 261/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.853630.12.2011

  uchwała nr 221/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.809817.12.2011

  uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.809717.12.2011

  uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.809617.12.2011

  uchwała nr 216/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.809517.12.2011

  uchwała nr 215/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.809417.12.2011

  uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.646523.11.2011

  uchwała nr 207/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.646423.11.2011

  uchwała nr 206/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.