Logowanie

Rada Miejska w Kartuzach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.5327.2.2012

  uchwała nr XII/205/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Bielińskiego, Dworcowa

 • DZ. URZ. 2012.5026.2.2012

  uchwała nr XII/206/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmująca część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach obręb 9.

 • DZ. URZ. 2011.166.355113.12.2011

  uchwała nr XII/213/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2011.166.355013.12.2011

  uchwała nr XII/207/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


 • DZ. URZ. 2011.149.308210.11.2011

  uchwała nr IX/168/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści statutu Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.149.308110.11.2011

  uchwała nr IX/166/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartuz.

 • DZ. URZ. 2011.149.308010.11.2011

  uchwała nr IX/165/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2011.145.29744.11.2011

  uchwała nr IX/179/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.145.29734.11.2011

  uchwała nr IX/178/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.145.29724.11.2011

  uchwała nr IX/177/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.145.29714.11.2011

  uchwała nr IX/176/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.142.290131.10.2011

  uchwała nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.132.262917.10.2011

  uchwała nr VIII/152/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyznania jednorazowych nagród dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych w Gminie Kartuzy, zwanych Nagrodą Burmistrza Kartuz.

 • DZ. URZ. 2011.132.262817.10.2011

  uchwała nr VIII/149/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.132.262717.10.2011

  uchwała nr VIII/157/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia lokalizacji i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska zwierzęcego usytuowanego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach

 • DZ. URZ. 2011.132.262617.10.2011

  uchwała nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Kartuz ze środków Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2011.132.262517.10.2011

  uchwała nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.121.244427.9.2011

  uchwała nr VII/122/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.105.212626.8.2011

  uchwała nr VII/147/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Białym w Prokowie

 • DZ. URZ. 2011.105.212526.8.2011

  uchwała nr VII/132/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.