Logowanie

Rada Miejska w Kwidzynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.8411.1.2012

  uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.165.34639.12.2011

  uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kwidzyn.

 • DZ. URZ. 2011.165.34629.12.2011

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2011.165.34619.12.2011

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości


 • DZ. URZ. 2011.162.33939.12.2011

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2011.151.315516.11.2011

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2011.151.315416.11.2011

  uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.133.266918.10.2011

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2011.133.266818.10.2011

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. 2011.120.242426.9.2011

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kwidzyn.

 • DZ. URZ. 2011.108.22102.9.2011

  uchwała nr VIII/ 56 /2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, zasad udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

 • DZ. URZ. 2011.90.185826.7.2011

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody zmienionej Uchwałą Nr XXV/232/2000 Ra-dy Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

 • DZ. URZ. 2011.90.185726.7.2011

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie centrum Kultury w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2011.90.185626.7.2011

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

 • DZ. URZ. 2011.59.132519.5.2011

  uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 • DZ. URZ. 2011.59.132419.5.2011

  uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna

 • DZ. URZ. 2011.48.110029.4.2011

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2011.48.109929.4.2011

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2011.47.109328.4.2011

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "DOLINA LIWY" w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2011.39.91412.4.2011

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.