Logowanie

Rada Miejska w Ozorkowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)4.3.2011

  uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)2.3.2011

  uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przez Gminę Miasto Ozorków z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)2.3.2011

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości


 • uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa

 • uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa

 • uchwała nr LXXIII/673/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)11.12.2010

  uchwała nr LXXIII/673/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LII/537/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej

 • uchwała nr LXXIII/679/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)30.11.2010

  uchwała nr LXXIII/679/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe

 • uchwała nr LXXIII/675/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)30.11.2010

  uchwała nr LXXIII/675/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

 • uchwała nr LXXIII/671/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)30.11.2010

  uchwała nr LXXIII/671/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia należności za świadczenie usługi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie

 • uchwała nr LXXIII/670/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)30.11.2010

  uchwała nr LXXIII/670/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011

 • uchwała nr LXXIII/667/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)30.11.2010

  uchwała nr LXXIII/667/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego

 • uchwała nr LXXI/657/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)10.11.2010

  uchwała nr LXXI/657/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/547/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia ?Programu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Ozorków, na rok 2010?

 • uchwała nr LXXI/654/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)10.11.2010

  uchwała nr LXXI/654/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Ozorkowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • uchwała nr LXXI/653/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)10.11.2010

  uchwała nr LXXI/653/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

 • uchwała nr LXXI/648/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)10.11.2010

  uchwała nr LXXI/648/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej

 • uchwała nr LXX/642/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z (...)11.9.2010

  uchwała nr LXX/642/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XLII/399/2002 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Ozorkowa na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • uchwała nr LXX/641/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z (...)11.9.2010

  uchwała nr LXX/641/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa

 • uchwała nr LXIX/638/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)11.9.2010

  uchwała nr LXIX/638/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/426/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ozorkowie

 • uchwała nr LXVI/630/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie (...)21.7.2010

  uchwała nr LXVI/630/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.