Logowanie

Rada Miejska w Piasecznie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.293030.6.2009

  uchwała nr 974/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.192818.5.2009

  uchwała nr 964/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.98323.3.2009

  uchwała nr 908/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Andersena w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.98223.3.2009

  uchwała nr 907/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsi Kamionka w gminie Piaseczno.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.98123.3.2009

  uchwała nr 906/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Platanów ulicy położonej we wsi Jastrzębie w gminie Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.98023.3.2009

  uchwała nr 905/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Olchowa ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.97923.3.2009

  uchwała nr 890/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.97823.3.2009

  uchwała nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.97723.3.2009

  uchwała nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.97623.3.2009

  uchwała nr 882/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.97523.3.2009

  uchwała nr 876/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.95622.3.2009

  uchwała nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6375.3.2009

  uchwała nr 875/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6365.3.2009

  uchwała nr 873/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Pracka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6355.3.2009

  uchwała nr 871/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Zalesia Górnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6345.3.2009

  uchwała nr 870/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6335.3.2009

  uchwała nr 842/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wola Gołkowska obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych za załączniku graficznym literami ABCDEFA

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6325.3.2009

  uchwała nr 841/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy SŁODKA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.6315.3.2009

  uchwała nr 837/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.3329.2.2009

  uchwała nr 874/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.