Logowanie

Rada Miejska w Piasecznie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.418518.5.2012

  uchwała nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375426.4.2012

  uchwała nr 464/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską, Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. 177 poz. 4579 z dnia 14.10.2010 r. )

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375326.4.2012

  uchwała nr 463/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy PERKOZA ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375226.4.2012

  uchwała nr 462/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375126.4.2012

  uchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375026.4.2012

  uchwała nr 465/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna ( Zalesie Dolne)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373526.4.2012

  uchwała nr 379/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi GOŁKÓW

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373426.4.2012

  uchwała nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.354420.4.2012

  uchwała nr 476/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 224/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.354320.4.2012

  uchwała nr 458/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.354220.4.2012

  uchwała nr 457/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.354120.4.2012

  uchwała nr 455/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298528.3.2012

  uchwała nr 459/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298428.3.2012

  uchwała nr 429/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy RYNKOWA ulicy położonej w Piasecznie  w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298328.3.2012

  uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278616.3.2012

  uchwała nr 1048/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278516.3.2012

  uchwała nr 1047/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278416.3.2012

  uchwała nr 1046/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy PIaseczno w 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278316.3.2012

  uchwała nr 1045/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278216.3.2012

  uchwała nr 1044/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.