Logowanie

Rada Miejska w Radlinie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.45517.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/II/8/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.258.4058.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVII/362/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 2 września 2010r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.4027.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.4017.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.238.3549.11.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/377/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.34729.10.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/372/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.34729.10.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/371/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.34729.10.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/370/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie im. Komisji Edukacji Narodowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.34629.10.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.233.34529.10.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.134.22223.7.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLV/345/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.54.84029.3.2010

  uchwała nr BRM.0150/XL/315/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.81926.3.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLII/333/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.42522.2.2010

  uchwała nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.3098.2.2010

  uchwała nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.2845.2.2010

  uchwała nr BRM.0150/XL/317/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Wyróżnień i Nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.18326.1.2010

  uchwała nr BRM.0150/XXXVIII/304/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały nadającej Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.