Logowanie

Rada Miejska w Radomiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76613.3.2009

  uchwała nr 482/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76513.3.2009

  uchwała nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76413.3.2009

  uchwała nr 475/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76313.3.2009

  uchwała nr 470/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76213.3.2009

  uchwała nr 469/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Radomiu, ul. Trojańska 5.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76113.3.2009

  uchwała nr 468/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 na Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.76013.3.2009

  uchwała nr 466/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.75913.3.2009

  uchwała nr 465/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.75813.3.2009

  uchwała nr 463/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 128/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.06. 2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.75713.3.2009

  uchwała nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.75613.3.2009

  uchwała nr 448/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z Gminą Kowala w zakresie realizacji drogi publicznej ? ?Budowa obwodnicy południowej w Radomiu? łączącej drogi nr 7 i nr 12, przebiegającej przez teren Gminy Miasta Radomia i teren Gminy Kowala.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.37412.8.2008

  uchwała nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2009 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.