Logowanie

Rada Miejska w Radomiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23899.3.2012

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23889.3.2012

  uchwała nr 279/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 718/2002 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 417/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dna 26 listopada 1992r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23879.3.2012

  uchwała nr 278/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23869.3.2012

  uchwała nr 277/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23859.3.2012

  uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23809.3.2012

  uchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego ?Zalew Borki?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23668.3.2012

  uchwała nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Południe ? etap I? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.127514.2.2012

  uchwała nr 592/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.127414.2.2012

  uchwała nr 591/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857130.12.2011

  uchwała nr 255/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.783617.12.2011

  uchwała nr 249/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Radomia..

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.783517.12.2011

  uchwała nr 238/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.783417.12.2011

  uchwała nr 237/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.783317.12.2011

  uchwała nr 236/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67133.12.2011

  uchwała nr 233/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2011 z 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67123.12.2011

  uchwała nr 232/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Juliusza 18 oraz zmiany uchwały Nr 377/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 r., w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13 oraz nadania Statutu Domu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67113.12.2011

  uchwała nr 230/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie reorganizacji - Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom" z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19 i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67103.12.2011

  uchwała nr 229/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61277.11.2011

  uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasad i trybu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61267.11.2011

  uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.