Logowanie

Rada Miejska w Radomiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61257.11.2011

  uchwała nr 216/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61247.11.2011

  uchwała nr 215/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61237.11.2011

  uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61227.11.2011

  uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienioną uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55663.10.2011

  uchwała nr 200/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Radomia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55653.10.2011

  uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55643.10.2011

  uchwała nr 198/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55633.10.2011

  uchwała nr 197/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 79/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55623.10.2011

  uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej ? Osiedla ?Dzierzków? w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51528.9.2011

  uchwała nr 182/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51518.9.2011

  uchwała nr 171/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51508.9.2011

  uchwała nr 170/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą ?Park Kulturowy Stary Radom?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51498.9.2011

  uchwała nr 165/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36461.7.2011

  uchwała nr 153/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36451.7.2011

  uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36441.7.2011

  uchwała nr 151/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36431.7.2011

  uchwała nr 150/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 22 w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 14 A.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36421.7.2011

  uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36411.7.2011

  uchwała nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36401.7.2011

  uchwała nr 146/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS ?Administrator? Spółka z o.o. .

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.