Logowanie

Rada Powiatu Nowosolskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)23.7.2010

  uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)23.7.2010

  uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimeirza Krukowskiego w Nowej Soli

 • uchwała nr Nr XLIII/231/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)20.4.2010

  uchwała nr Nr XLIII/231/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • uchwała nr XLII/226/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)19.3.2010

  uchwała nr XLII/226/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011".


 • uchwała nr XLII/225/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)19.3.2010

  uchwała nr XLII/225/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosolski.

 • uchwała nr XL/197/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)19.3.2010

  uchwała nr XL/197/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.

 • uchwała nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)5.3.2010

  uchwała nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • uchwała nr XXIX/142/08 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)4.12.2009

  uchwała nr XXIX/142/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2009

 • uchwała nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)30.9.2009

  uchwała nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

 • uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)11.8.2009

  uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXXII/166/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)4.6.2009

  uchwała nr XXXII/166/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku i likwidacji szkół oraz internatu wchodzących w jego skład

 • uchwała nr XXXII/165/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)4.6.2009

  uchwała nr XXXII/165/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli

 • uchwała nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)4.6.2009

  uchwała nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli

 • uchwała nr XXXI/154/09 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)24.4.2009

  uchwała nr XXXI/154/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski

 • uchwała nr XXIX/143/08 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)2.3.2009

  uchwała nr XXIX/143/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku

 • uchwała nr XXVIII/138/08 Rady Powiatu Nowosolskiego (...)23.1.2009

  uchwała nr XXVIII/138/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.