Logowanie

Rada Powiatu w Busku-Zdroju - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.122.132013.5.2011

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.122.131913.5.2011

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.91.99612.4.2011

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego

 • DZ. URZ. 2011.91.99512.4.2011

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej


 • DZ. URZ. 2011.91.99412.4.2011

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury

 • DZ. URZ. 2011.91.99312.4.2011

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.59.6838.3.2011

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.18.25926.1.2011

  uchwała nr III/21/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2011.18.25826.1.2011

  uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.18.25726.1.2011

  uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.11.15318.1.2011

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.11.15218.1.2011

  uchwała nr II/8/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.11.15118.1.2011

  uchwała nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.343.371416.12.2010

  uchwała nr XLV/385/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Spalarni

 • DZ. URZ. 2010.343.371316.12.2010

  uchwała nr XLV/381/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych i opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski

 • DZ. URZ. 2010.343.371216.12.2010

  uchwała nr XLV/380/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. 2010.343.371116.12.2010

  uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.343.371016.12.2010

  uchwała nr XLV/378/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.285.292126.10.2010

  uchwala nr XLIV/371/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.269.27284.10.2010

  uchwala nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.