Logowanie

Rada Powiatu w Busku-Zdroju - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.12.7014.1.2010

  uchwała nr XXXIV/302/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2010.12.6914.1.2010

  uchwała nr XXXIV/301/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.525.390210.12.2009

  uchwała nr XXXIII/300/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom

 • DZ. URZ. 2009.525.390110.12.2009

  uchwała nr XXXIII/298/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym


 • DZ. URZ. 2009.525.390010.12.2009

  uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.525.389910.12.2009

  uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.525.389810.12.2009

  uchwała nr XXXIII/289/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.484.353218.11.2009

  uchwała nr XXXII/288/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.484.353118.11.2009

  uchwała nr XXXII/283/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju

 • DZ. URZ. 2009.430.309125.9.2009

  uchwała nr XXXI/275/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2009.430.309025.9.2009

  uchwała nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom

 • DZ. URZ. 2009.430.308925.9.2009

  uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. 2009.430.308825.9.2009

  uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. 2009.430.308725.9.2009

  uchwała nr XXXI/271/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski

 • DZ. URZ. 2009.430.308625.9.2009

  uchwała nr XXXI/268/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.430.308525.9.2009

  uchwała nr XXXI/267/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.392.28617.9.2009

  uchwała nr XXX/265/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski

 • DZ. URZ. 2009.392.28607.9.2009

  uchwała nr XXX/258/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.392.28597.9.2009

  uchwała nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.392.28587.9.2009

  uchwała nr XXX/256/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.