Logowanie

Rada Gminy Świlcza - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160319.7.2012

  uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.155612.7.2012

  uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie planu sieci ? prowadzonych przez Gminę Świlcza - publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.121623.5.2012

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10557.5.2012

  uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu Targowiska ?Mój Rynek? zlokalizowanego na działce Nr 886 w Bratkowicach w Gminie Świlcza.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93720.4.2012

  uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69822.3.2012

  uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza - 1

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63615.3.2012

  uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Woliczka do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63515.3.2012

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Trzciana do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63415.3.2012

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Świlcza do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63315.3.2012

  uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Rudna Wielka do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63215.3.2012

  uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Mrowla do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63115.3.2012

  uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Dąbrowa do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63015.3.2012

  uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bzianka do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62915.3.2012

  uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bratkowice do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61814.3.2012

  uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2426.2.2012

  uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2172.2.2012

  uchwała nr XVI/114/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWILCZA  na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354716.12.2011

  uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354616.12.2011

  uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354516.12.2011

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.