Logowanie

Rada Gminy Andrespol - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXI/204/12 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)15.6.2012

  uchwała nr XXI/204/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

 • uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)7.3.2012

  uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol

 • uchwała nr XVII/172/11 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)17.2.2012

  uchwała nr XVII/172/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol

 • uchwała nr XVII/173/11 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)13.1.2012

  uchwała nr XVII/173/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości


 • uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)15.11.2011

  uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Andrespol

 • uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)10.11.2011

  uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

 • uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 (...)14.9.2011

  uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 (...)2.7.2011

  uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 (...)19.5.2011

  uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/426/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

 • uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 (...)26.4.2011

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

 • uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 (...)3.3.2011

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2011 r.

 • uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 (...)18.1.2011

  uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XXVI/263/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXVIII/312/04 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwałą Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2005 roku

 • uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 (...)18.1.2011

  uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • uchwała nr LXIX/569/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr LXIX/569/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 • uchwała nr LXIX/560/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr LXIX/560/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne

 • uchwała nr LXVIII/554/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr LXVIII/554/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Andrespol i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz do wskazania organu do tego uprawnionego

 • uchwała nr LXIX/568/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)11.12.2010

  uchwała nr LXIX/568/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)11.12.2010

  uchwała nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)11.12.2010

  uchwała nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • uchwała nr LXVIII/555/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)13.11.2010

  uchwała nr LXVIII/555/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Andrespol

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.