Logowanie

Rada Gminy Bartoszyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1811.6.2012

  uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy BARTOSZYCE w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1618.5.2012

  uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartoszyce służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1211.4.2012

  uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1129.3.2012

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.9914.3.2012

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany granic Gminy Bartoszyce

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4530.1.2012

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Bartoszyce w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.2016.12.2011

  uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.164.11.2011

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bartoszyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1631.10.2011

  uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1527.10.2011

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1116.8.2011

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.8124.6.2011

  uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.706.6.2011

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.671.6.2011

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.671.6.2011

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.