Logowanie

Rada Gminy Besko - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73627.3.2012

  uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Besko z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2848.2.2012

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14027.1.2012

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Besko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.379331.12.2011

  uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.379231.12.2011

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.358117.12.2011

  uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.358017.12.2011

  uchwała nr XI/72/25011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.357917.12.2011

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.357817.12.2011

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30265.12.2011

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30255.12.2011

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30245.12.2011

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30235.12.2011

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, która przyjęta zostanie za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30225.12.2011

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.28832.12.2011

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.18788.8.2011

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Besko z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.5193.3.2011

  uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Besko z dnia 27 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.277613.12.2010

  uchwała nr XL/383/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.277513.12.2010

  uchwała nr XL/379/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.277413.12.2010

  uchwała nr XL/378/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.