Logowanie

Rada Gminy Bielice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192817.8.2012

  uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.150229.6.2012

  uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.150129.6.2012

  uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2827.2.2012

  uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2817.2.2012

  uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 ? 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2573.2.2012

  uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.28928.12.2011

  uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomosci w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.28918.12.2011

  uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.28908.12.2011

  uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27577.12.2011

  uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27567.12.2011

  uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.176212.8.2011

  uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.12318.6.2011

  uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.41716.3.2011

  uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.23857.12.2010

  uchwała Nr XL/220/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.23847.12.2010

  uchwała Nr XL/219/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.23837.12.2010

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.138713.8.2010

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.43022.3.2010

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.3414.3.2010

  uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.