Logowanie

Rada Gminy Borzęcin - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.42533.9.2012

  uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.42523.9.2012

  uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.38653.8.2012

  uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin

 • DZ. URZ. 2012.38372.8.2012

  uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.38362.8.2012

  uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów

 • DZ. URZ. 2012.219314.5.2012

  uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.188730.4.2012

  uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach.

 • DZ. URZ. 2012.187327.4.2012

  uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.163416.4.2012

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.133427.3.2012

  uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji i realizacji pracy z rodziną

 • DZ. URZ. 2012.133327.3.2012

  uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin

 • DZ. URZ. 2012.131326.3.2012

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.8948.3.2012

  uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa  Gminy Borzęcin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.610.723429.12.2011

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.610.723329.12.2011

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzęcin dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.610.723229.12.2011

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. 2011.610.723129.12.2011

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.590.690916.12.2011

  uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r, Nr 734 poz. 5158)

 • DZ. URZ. 2011.557.59141.12.2011

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.557.59131.12.2011

  uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.