Logowanie

Rada Gminy Brzeźnica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.38663.8.2012

  uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.372526.7.2012

  uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 rok

 • uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia (...)16.7.2012

  uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.287121.6.2012

  uchwała nr XVI/123/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tłuczani


 • DZ. URZ. 2012.284420.6.2012

  uchwała nr XVI/132 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.284320.6.2012

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zadań gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.280219.6.2012

  uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.280119.6.2012

  uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.280019.6.2012

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.279919.6.2012

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica i określającej granice ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.279819.6.2012

  uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. 2012.269211.6.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.19288.5.2012

  uchwała nr XV/116/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.19278.5.2012

  uchwała nr XV/115/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Tłuczani

 • DZ. URZ. 2012.19268.5.2012

  uchwała nr XV/114/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Brzeźnica na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.136227.3.2012

  uchwała nr XV/111 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.132226.3.2012

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011

 • DZ. URZ. 2012.131126.3.2012

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.9248.3.2012

  uchwała nr XIII/105/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie:włączenia Przedszkola Samorządowego w Łączanach do Zespołu Szkół w Łączanach

 • DZ. URZ. 2012.8002.3.2012

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.