Logowanie

Rada Gminy Charsznica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.370226.7.2012

  uchwała nr XX/ 103/ 2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2012.335016.7.2012

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.273715.6.2012

  uchwała nr XIX /97 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

 • DZ. URZ. 2012.224715.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 94 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.


 • DZ. URZ. 2012.224615.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 96 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.224515.5.2012

  uchwała nr XVIII/ 95 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.168718.4.2012

  uchwała nr XVII / 87 /2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Charsznica.

 • DZ. URZ. 2012.150511.4.2012

  uchwała nr XVII/ 92/ 2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2012.14404.4.2012

  uchwała nr XVI/ 85 /2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Charsznica na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.9659.3.2012

  uchwała nr XVI/ 84 /2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

 • DZ. URZ. 2012.17717.1.2012

  uchwała nr XV/ 78 / 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2012.9512.1.2012

  uchwała nr XV/ 80/ 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatu od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.585.667815.12.2011

  uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów.

 • DZ. URZ. 2011.578.644312.12.2011

  uchwała nr XIV/ 71 /2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica na lata 2012 - 2020

 • DZ. URZ. 2011.575.63879.12.2011

  uchwała nr XIV / 74 / 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2011.539.568822.11.2011

  uchwała nr XIII/ 69 / 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2011.539.568722.11.2011

  uchwała nr XIII/ 68 /2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.539.568622.11.2011

  uchwała nr XIII / 67 / 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.539.568522.11.2011

  uchwała nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.539.568422.11.2011

  uchwała nr XIII/ 65 /2011 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.