Logowanie

Rada Gminy Choczewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.266716.8.2012

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.255926.7.2012

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.244616.7.2012

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasino

 • DZ. URZ. 2012.16469.5.2012

  uchwała nr XV/115/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Choczewo.


 • DZ. URZ. 2012.15977.5.2012

  uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-36/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.15967.5.2012

  uchwała nr XVI/129/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.9429.3.2012

  uchwała nr XIV/102/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.74221.2.2012

  uchwała nr XIV/107/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.74121.2.2012

  uchwała nr XIV/106/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Choczewskie Centrum Kultury w Choczewie

 • DZ. URZ. 2012.5036.2.2012

  uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.23819.1.2012

  uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Choczewo.

 • DZ. URZ. 2012.23719.1.2012

  uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kopalino.

 • DZ. URZ. 2012.23619.1.2012

  uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w Choczewie.

 • DZ. URZ. 2012.23519.1.2012

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Sasino.

 • DZ. URZ. 2012.23419.1.2012

  uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sasino.

 • DZ. URZ. 2012.23319.1.2012

  uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lubiatowo.

 • DZ. URZ. 2011.167.363414.12.2011

  uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w gminie Choczewo, terminu płatności i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. 2011.167.363314.12.2011

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Choczewo miejscowości spełniających warunki, w których można pobierać opłatę miejscową.

 • DZ. URZ. 2011.167.363214.12.2011

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Choczewo.

 • DZ. URZ. 2011.167.363114.12.2011

  uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.