Logowanie

Rada Gminy Ciechocin - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XX/89/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr XX/89/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ciechocin oraz zasad ich używania.

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)16.5.2012

  uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś

 • uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)19.1.2012

  uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)18.11.2011

  uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.


 • uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)18.11.2011

  uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)18.11.2011

  uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)18.11.2011

  uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego

 • uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)22.8.2011

  uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechocin.

 • uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)26.4.2011

  uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 (...)2.3.2011

  uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok.

 • uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)19.1.2011

  uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu

 • uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego

 • uchwała nr LVIII/245/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)27.10.2010

  uchwała nr LVIII/245/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 • uchwała nr LII/230/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)28.6.2010

  uchwała nr LII/230/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie gminy Ciechocin

 • uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)28.6.2010

  uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw

 • uchwała nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)16.3.2010

  uchwała nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)23.2.2010

  uchwała nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie

 • uchwała nr XLII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)17.12.2009

  uchwała nr XLII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

 • uchwała nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)17.12.2009

  uchwała nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 • uchwała nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia (...)17.12.2009

  uchwała nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.