Logowanie

Rada Gminy Długosiodło - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.590616.8.2012

  uchwała nr XVII/255/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.590516.8.2012

  uchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.590416.8.2012

  uchwała nr XVII/252/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.590316.8.2012

  uchwała nr XVII/250/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Długosiodło


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441929.5.2012

  uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369925.4.2012

  uchwała nr XV/241/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/227/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.327110.4.2012

  uchwała nr XXIX/244/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30934.4.2012

  uchwała nr XI/103/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.287422.3.2012

  uchwała nr XXVIII/235/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23108.3.2012

  uchwała nr XIV/229/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23098.3.2012

  uchwała nr XIV/228/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23088.3.2012

  uchwała nr XIV/227/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23078.3.2012

  uchwała nr XIV/225/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23068.3.2012

  uchwała nr XIV/224/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23058.3.2012

  uchwała nr XIV/223/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21775.3.2012

  uchwała nr XXVI/228/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193427.2.2012

  uchwała nr XXV/219/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.180224.2.2012

  uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159721.2.2012

  uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159621.2.2012

  uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.