Logowanie

Rada Gminy Damasławek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37173.9.2012

  uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37163.9.2012

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.282425.6.2012

  uchwała nr XXI/137/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz zasad wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.282325.6.2012

  uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24825.6.2012

  uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24815.6.2012

  uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz zasad wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20442.5.2012

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20432.5.2012

  uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20352.5.2012

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7401.2.2012

  uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.964.1.2012

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.361.646023.12.2011

  uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr XIII/76/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.361.645923.12.2011

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.361.645823.12.2011

  uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.592614.12.2011

  uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.592514.12.2011

  uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.592414.12.2011

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.592314.12.2011

  uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.314.504022.11.2011

  uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Niemczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.41964.10.2011

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.