Logowanie

Rada Gminy Dobra - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.42423.9.2012

  uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.397816.8.2012

  uchwała nr XXIV-208/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192016.8.2012

  uchwała Nr XVI/234/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188510.8.2012

  uchwała Nr XVI/233/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej


 • DZ. URZ. 2012.39259.8.2012

  uchwała nr XXII-190/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: programu dofinansowania budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. 2012.372926.7.2012

  uchwała nr XXIII-203/12 Rady Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.368326.7.2012

  uchwała nr XXII-192/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.355420.7.2012

  uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15689.7.2012

  uchwała Nr XV/224/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15679.7.2012

  uchwała Nr XV/223/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze.

 • DZ. URZ. 2012.278018.6.2012

  uchwała nr XXII -189/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134713.6.2012

  uchwała Nr XIV/217/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej".

 • DZ. URZ. 2012.273412.6.2012

  uchwała nr XXII-187/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.273112.6.2012

  uchwała nr XXII-191/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120329.5.2012

  uchwała Nr XIV/218/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120229.5.2012

  uchwała Nr XIII/202/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.104614.5.2012

  uchwała Nr XIV/211/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.19448.5.2012

  uchwała nr XXI-177/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10158.5.2012

  uchwała Nr XIII/208/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10148.5.2012

  uchwała Nr XIII/207/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Skarbimierzycach.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.