Logowanie

Rada Gminy Domaniów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)9.8.2012

  uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie

 • uchwała nr XXII/130/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)11.7.2012

  uchwała nr XXII/130/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów

 • uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)4.7.2012

  uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie.

 • uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)4.7.2012

  uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


 • uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)24.4.2012

  uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o określaniu szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaniów lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • uchwała nr XVIII/100/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)28.3.2012

  uchwała nr XVIII/100/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaniów.

 • uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)28.2.2012

  uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie nagród i wyróżnień dla trenerów lub działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych

 • uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)24.2.2012

  uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na rok 2012

 • uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)26.1.2012

  uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także nagród i świadczeń wynikających z zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina  Domaniów.

 • uchwała nr XVI/88/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 (...)13.1.2012

  uchwała nr XVI/88/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 6 (...)23.12.2011

  uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 (...)8.12.2011

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Domaniów.

 • uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 (...)8.12.2011

  uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012r.

 • uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)21.11.2011

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaniów lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 15 (...)17.11.2011

  uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 15 września 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaniów.

 • uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)17.10.2011

  uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 2 (...)9.9.2011

  uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkoli w Gminie Domaniów.

 • uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 2 (...)16.8.2011

  uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia (...)29.6.2011

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Domaniów.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.