Logowanie

Rada Gminy Dydnia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164731.7.2012

  uchwała nr XIV/138/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15239.7.2012

  uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15006.7.2012

  uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14996.7.2012

  uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Dydnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.123328.5.2012

  uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz granicich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.98424.4.2012

  uchwała nr XII/100/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Dydnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44727.2.2012

  uchwała nr XIII/116/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Końskiem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44627.2.2012

  uchwała nr XIII/115/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44527.2.2012

  uchwała nr XIII/114/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44427.2.2012

  uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44327.2.2012

  uchwała nr XIII/112/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44227.2.2012

  uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.359917.12.2011

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.279530.11.2011

  uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.279430.11.2011

  uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstwę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dydnia w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.279330.11.2011

  uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.279230.11.2011

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.271928.11.2011

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.234111.10.2011

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.234011.10.2011

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kryszywa

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.