Logowanie

Rada Gminy Fredropol - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161825.7.2012

  uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.121123.5.2012

  uchwała nr XX/149/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Fredropol na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2263.2.2012

  uchwała nr XVIII/142/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Fredropol.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.202.370421.12.2011

  uchwała nr XIX/146/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.202.370321.12.2011

  uchwała nr XIX/145/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.368120.12.2011

  uchwała nr XVII/121/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30375.12.2011

  uchwała nr XVII/126/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30365.12.2011

  uchwała nr XVII/125/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012 na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30355.12.2011

  uchwała nr XVII/124/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30345.12.2011

  uchwała nr XVII/123/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2012 roku na terenie Gminy Fredropol.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30335.12.2011

  uchwała nr XVII/122/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.24968.11.2011

  uchwała nr XV/110/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 27 września 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.22873.10.2011

  uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.20985.9.2011

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.173620.7.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Fredropol na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.172219.7.2011

  uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Fredropol z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/141/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.167211.7.2011

  uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 9 maja 2011r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.84730.3.2011

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.14817.1.2011

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.273510.12.2010

  uchwała nr LVII/358/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.