Logowanie

Rada Gminy Gózd - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57531.8.2012

  uchwała nr XX / 122 /2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.554624.7.2012

  uchwała nr XX / 123 / 2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników , których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gózd , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.491422.6.2012

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.481019.6.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355320.4.2012

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355220.4.2012

  uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355120.4.2012

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.294927.3.2012

  uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30719.1.2012

  uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30619.1.2012

  uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.725312.12.2011

  uchwała nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.725212.12.2011

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.725112.12.2011

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.725012.12.2011

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.724912.12.2011

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.724812.12.2011

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.582720.10.2011

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie; przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2011-2014".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.570912.10.2011

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Goździe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.44282.8.2011

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Goździe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.715620.12.2010

  uchwała nr LXIII/288/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.