Logowanie

Rada Gminy Głowaczów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447131.5.2012

  uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447031.5.2012

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446931.5.2012

  uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369725.4.2012

  uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Miejskiej Dąbrowie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369625.4.2012

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169922.2.2012

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164121.2.2012

  uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.141916.2.2012

  uchwała nr XXII/175/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9053.2.2012

  uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.745614.12.2011

  uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.745514.12.2011

  uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.745414.12.2011

  uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2012 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.50413.9.2011

  uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/03Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 grudnia 2003 roku ustalenia opłat za pobór wody z ujęć wodnych i wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.50403.9.2011

  uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.496129.8.2011

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.496029.8.2011

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/277/2002 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.650411.12.2010

  uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.650311.12.2010

  uchwała nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.172.43354.10.2010

  uchwała nr XXXI/224/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.213228.5.2010

  uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.