Logowanie

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.218829.5.2012

  uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XV/79/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2012, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.169219.4.2012

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.169119.4.2012

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.50726.1.2012

  uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.310.52915.12.2011

  uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2012, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.310.52915.12.2011

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.310.52915.12.2011

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.310.52915.12.2011

  uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.299.50312.12.2011

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.299.50312.12.2011

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.299.50312.12.2011

  uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.4057.10.2011

  uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/2010 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 23.03.2010 r. w w sprawie utworzenia na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.214.37414.9.2011

  uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.199.3602.9.2011

  uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.33317.8.2011

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 maja 2011r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice -Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.3031.8.2011

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.28821.7.2011

  uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.142.2674.7.2011

  uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.13735.4.2011

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.45.81528.2.2011

  uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie w określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.