Logowanie

Rada Gminy Goworowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.567330.7.2012

  uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.567230.7.2012

  uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.482619.6.2012

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355723.4.2012

  uchwała nr XVI/105/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355623.4.2012

  uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.355523.4.2012

  uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.331413.4.2012

  uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.325610.4.2012

  uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.264315.3.2012

  uchwała nr XXVI/165/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20592.3.2012

  uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5012.1.2012

  uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.802417.12.2011

  uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.802317.12.2011

  uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.802217.12.2011

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.802117.12.2011

  uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.802017.12.2011

  uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.620410.11.2011

  uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.620310.11.2011

  uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.573514.10.2011

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.573414.10.2011

  uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Goworowo

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.