Logowanie

Rada Gminy Granowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.309010.7.2012

  uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 25 czerwca 2012r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.25228.6.2012

  uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów szkolnych oraz logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.187118.4.2012

  uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139519.3.2012

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru nieczystości ciekłych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7946.2.2012

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.35716.1.2012

  uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.529130.11.2011

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2011 z 21 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.529030.11.2011

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/2005 Rady Gminy Granowo z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.528930.11.2011

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.528830.11.2011

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.528730.11.2011

  uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.528630.11.2011

  uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.296.47733.11.2011

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.296.47723.11.2011

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 26 września 2011r. w sprwie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.370526.8.2011

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.241030.5.2011

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.218618.5.2011

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 21 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.218518.5.2011

  uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Granowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.9523.3.2011

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/2005 Rady Gminy Granowo z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.9513.3.2011

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.