Logowanie

Rada Gminy Iwierzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.156416.7.2012

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88616.4.2012

  uchwała nr XV/73/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2273.2.2012

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143.1.2012

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.29022.12.2011

  uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwierzyce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.261421.11.2011

  uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.261321.11.2011

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.255316.11.2011

  uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.234311.10.2011

  uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.134227.5.2011

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr XXVII/153/09 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.108521.4.2011

  uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.100714.4.2011

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.96511.4.2011

  uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia statutów Sołectw: Będzienica, Bystrzyca, Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów, Sielec, Wiercany, Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.5504.3.2011

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.45523.2.2011

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresie sportu w Gminie Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.33814.2.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.33714.2.2011

  uchwała nr XLV/248/10 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Iwierzyce i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.228222.11.2010

  uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15536.9.2010

  uchwała nr XLI/231/2010 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.94625.5.2010

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.