Logowanie

Rada Gminy Izabelin - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.525612.7.2012

  uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.525512.7.2012

  uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izabelin na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51456.7.2012

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51446.7.2012

  uchwała nr XVII/146/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Izabelin


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51436.7.2012

  uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.370825.4.2012

  uchwała nr XIV/127/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.370725.4.2012

  uchwała nr XIV/126 /12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.370625.4.2012

  uchwała nr XIV/125/ 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mościska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.370525.4.2012

  uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.370425.4.2012

  uchwała nr XIV/120 /12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izabelinie zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.255815.3.2012

  uchwała nr XXVIII/253/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20852.3.2012

  uchwała nr XXVI/237/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.199628.2.2012

  uchwała nr XXV/222/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany budzetu w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.145217.2.2012

  uchwała nr XXIV/203/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.855630.12.2011

  uchwała nr XIII/118/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.824922.12.2011

  uchwała nr XII/111/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.773917.12.2011

  uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.773817.12.2011

  uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.773717.12.2011

  uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.773617.12.2011

  uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień podatku od środków transportowych.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.