Logowanie

Rada Gminy Janowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.112.4.2012

  uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2011r. ws. określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.7720.2.2012

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1028.7.2011

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.5812.5.2011

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.2715.3.2011

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 17 lutego 2011r. ws poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.234.3.2011

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1618.2.2011

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.5.1.2011

  uchwała nr XLVI/224/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.197.12.2010

  uchwała nr XLVI/229/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.197.12.2010

  uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.197.12.2010

  uchwała nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.197.12.2010

  uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.197.12.2010

  uchwała nr XLVI/225/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/211/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3624.3.2010

  uchwała nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.139.2.2010

  uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.