Logowanie

Rada Gminy Jawornik Polski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160219.7.2012

  uchwała nr 152/XXVI/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8204.4.2012

  uchwała nr 101/XIX/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69422.3.2012

  uchwała nr 114/XX/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 43/VI/ 2007 z dnia 12 marca 2007 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173.1.2012

  uchwała nr 89/XVII/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360017.12.2011

  uchwała nr 84/XVI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.267323.11.2011

  uchwała nr 81/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Akademia Pluszowych Misiów w Jaworniku Polskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.267223.11.2011

  uchwała nr 79/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.267123.11.2011

  uchwała nr 78/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.261621.11.2011

  uchwała nr 75/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.261521.11.2011

  uchwała nr 74/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.151620.6.2011

  uchwała nr 50/IX/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 43/VI/ 2007 z dnia 12 marca 2007 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.70717.3.2011

  uchwała nr 22/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.69816.3.2011

  uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 43/VI/ 2007 z dnia 12 marca 2007 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.41621.2.2011

  uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jawornik Polski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.39017.2.2011

  uchwała nr 34/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.288117.12.2010

  uchwała nr 11/IV/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.288017.12.2010

  uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.50.108717.6.2010

  uchwała nr 314/XLVII/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XLVI/2010 z dnia 29 stycznia 2010r w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.50.108617.6.2010

  uchwała nr 306/XLVI/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.103410.6.2010

  uchwała nr 328/XLVIII/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jawornik Polski

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.