Logowanie

Rada Gminy Jaworze - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23086.6.2012

  uchwała nr XV/129/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2012-2017

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.197914.5.2012

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.85215.2.2012

  uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31419.1.2012

  uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.58430.12.2011

  uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.56321.12.2011

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.297.4979.12.2011

  uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.297.4979.12.2011

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.297.4979.12.2011

  uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.297.4979.12.2011

  uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.297.4979.12.2011

  uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4429.11.2011

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4429.11.2011

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.37113.9.2011

  uchwała nr VII/74/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenie numeru i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.37113.9.2011

  uchwała nr VII/73/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.205.3637.9.2011

  uchwała nr VII/71/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.205.3637.9.2011

  uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.183.34322.8.2011

  uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.3155.8.2011

  uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.3155.8.2011

  uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.