Logowanie

Rada Gminy Jeleniewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.239229.8.2012

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.171812.6.2012

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14187.5.2012

  uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8296.3.2012

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8286.3.2012

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8276.3.2012

  uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8266.3.2012

  uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5988.2.2012

  uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jeleniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5968.2.2012

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5142.2.2012

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.41226.1.2012

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.39725.1.2012

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 ? 2021

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16513.1.2012

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16413.1.2012

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14512.1.2012

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.314.429.12.2011

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.310.422.12.2011

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.416.12.2011

  uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.299.39.12.2011

  uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.299.39.12.2011

  uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.