Logowanie

Rada Gminy Karniewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.591216.8.2012

  uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Karniewski, gmina Karniewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.538517.7.2012

  uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.538417.7.2012

  uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.538317.7.2012

  uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.444430.5.2012

  uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.444330.5.2012

  uchwała nr XIII/60/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.444230.5.2012

  uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424022.5.2012

  uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366524.4.2012

  uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20602.3.2012

  uchwała nr XXI/122/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11509.2.2012

  uchwała nr XXIII/137/09 Rada Gminy Karniewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2112.1.2012

  uchwała nr XII/58/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2012.1.2012

  uchwała nr XII/57/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811217.12.2011

  uchwała nr XI/52/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811117.12.2011

  uchwała nr XI/51/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811017.12.2011

  uchwała nr XI/50/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.810917.12.2011

  uchwała nr XI/49/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.45719.8.2011

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.43972.8.2011

  uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.23189.5.2011

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.