Logowanie

Rada Gminy Krasne - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542118.7.2012

  uchwała nr IV/23/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12846.6.2012

  uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.448031.5.2012

  uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447931.5.2012

  uchwała nr III/14/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2012 roku


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119521.5.2012

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.111911.5.2012

  uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Krasne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.346818.4.2012

  uchwała nr II/9/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krasne i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5346.3.2012

  uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5265.3.2012

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie jego wyłączenia z terytorium gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18716.1.2012

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krasne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.371622.12.2011

  uchwała nr XVII/104/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32479.12.2011

  uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32469.12.2011

  uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/ 81/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67303.12.2011

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67293.12.2011

  uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67283.12.2011

  uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25219.11.2011

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24764.11.2011

  uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24754.11.2011

  uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24744.11.2011

  uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.