Logowanie

Rada Gminy Krasnosielc - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38547.5.2012

  uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38537.5.2012

  uchwała nr XVIII/93/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362723.4.2012

  uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek dziennej opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362623.4.2012

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2012 - 2016


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20822.3.2012

  uchwała nr XXX/127/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 maja 2009r. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188627.2.2012

  uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182924.2.2012

  uchwała nr XXIX/123/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8111.2.2012

  uchwała nr XVI/82/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.808917.12.2011

  uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.808817.12.2011

  uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.795117.12.2011

  uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.795017.12.2011

  uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.228.715111.12.2011

  uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.623214.11.2011

  uchwała nr XXV/109/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.61628.11.2011

  uchwała nr XXXIII/144/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.463713.8.2011

  uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.463613.8.2011

  uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krasnosielc oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.281026.5.2011

  uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.159531.3.2011

  uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.115715.3.2011

  uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2011r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.