Logowanie

Rada Gminy Kroczyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33469.8.2012

  uchwała nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?SKALMED? w Kroczycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23106.6.2012

  uchwała nr 115/XVI/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.201315.5.2012

  uchwała nr 108/XV/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.173920.4.2012

  uchwała nr 103/XIV/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.51026.1.2012

  uchwała nr 91/XII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52515.12.2011

  uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52515.12.2011

  uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52515.12.2011

  uchwała nr 76/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46523.11.2011

  uchwała nr 71/X/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.44916.11.2011

  uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3103.8.2011

  uchwała nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kroczyce dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3093.8.2011

  uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kroczyce dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29826.7.2011

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29826.7.2011

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.134.25122.6.2011

  uchwała nr 42/VI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kroczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.21126.5.2011

  uchwała nr 25/V/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 luty 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kroczyce lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.21126.5.2011

  uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kroczyce lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.143111.4.2011

  uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 201/XXXII/2009 Rady Gminy Kroczyce z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.14068.4.2011

  uchwała nr 24/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury ? Dom Kultury w Kroczycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.61.111518.3.2011

  uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2011 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.