Logowanie

Rada Gminy Krzęcin - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137018.6.2012

  uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.83213.4.2012

  uchwała Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72826.3.2012

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71826.3.2012

  uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71726.3.2012

  uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61314.3.2012

  uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36816.2.2012

  uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33213.2.2012

  uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego oraz nauczycieli realizujących etat łączony

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33113.2.2012

  uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.326723.12.2011

  uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin w latach 2011-2015?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29539.12.2011

  uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29529.12.2011

  uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29519.12.2011

  uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29509.12.2011

  uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29499.12.2011

  uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.236615.11.2011

  uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 13 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.158222.7.2011

  uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.149911.7.2011

  uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.135221.6.2011

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.126710.6.2011

  uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.