Logowanie

Rada Gminy Laszki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12715.6.2012

  uchwała nr XI/125/12 Rady Gminy Laszki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laszki w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61013.3.2012

  uchwała nr X/104/12 Rady Gminy Laszki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.183.1.2012

  uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360817.12.2011

  uchwała nr VIII/83/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Rzeszowie.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360717.12.2011

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360617.12.2011

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360517.12.2011

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360417.12.2011

  uchwała nr VIII/79/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.360317.12.2011

  uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.22883.10.2011

  uchwała nr VI/72/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 sierpnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.220319.9.2011

  uchwała nr VI/67/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.193816.8.2011

  uchwała nr V/53/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Laszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.18272.8.2011

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Laszki oraz ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.174721.7.2011

  uchwała nr V/59/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Laszki i jej jednostek podległych oraz szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg i warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.127518.5.2011

  uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 marca 2011r. W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W LASZKACH.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.121511.5.2011

  uchwała nr III/13/11 Rady Gminy Laszki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.110827.4.2011

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Laszkach Nr III/16/11 z dnia 23 luty 2011r w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego , od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa , określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.70116.3.2011

  uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Laszki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego , od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa , określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.5.12314.1.2011

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Laszki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.292023.12.2010

  uchwała nr I/5/10 Rady Gminy Laszki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie statutu sołectwa "Bukowina".

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.