Logowanie

Rada Gminy Liniewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.248318.7.2012

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2012.134210.4.2012

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2012.5598.2.2012

  uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.5146.2.2012

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii


 • DZ. URZ. 2012.5136.2.2012

  uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.5126.2.2012

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2012?2018

 • DZ. URZ. 2012.25820.1.2012

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

 • DZ. URZ. 2011.175.412027.12.2011

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zadań publicznych z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z gmin Nowa Karczma i Kościerzyna.

 • DZ. URZ. 2011.170.386819.12.2011

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2011.168.372515.12.2011

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2011.168.372415.12.2011

  uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2011.86.178619.7.2011

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow połozonych w części zachodniej miejscowości Garczyn, w gminie Liniewo.

 • DZ. URZ. 2011.68.14787.6.2011

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.12.28531.1.2011

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.12.28431.1.2011

  uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2010.156.307213.12.2010

  uchwała nr Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.151.29576.12.2010

  uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2010.129.246222.10.2010

  uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2010.125.240013.10.2010

  uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 10/8 położonej w miejscowości Wysin, w gminie Liniewo

 • DZ. URZ. 2010.125.239913.10.2010

  uchwała nr XLIII/235/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr geod. 70/1, 128/17 i 133/3 położonych w miejscowości Sobącz, w gminie Liniewo

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.