Logowanie

Rada Gminy Malbork - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.132810.4.2012

  uchwała nr XVI/156/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.121628.3.2012

  uchwała nr XV/149/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.121528.3.2012

  uchwała nr XV/146/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy

 • DZ. URZ. 2012.27023.1.2012

  uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.6310.1.2012

  uchwała nr XII/129/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.162.34099.12.2011

  uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.162.34089.12.2011

  uchwała nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.162.34079.12.2011

  uchwała nr XI/105/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.162.34069.12.2011

  uchwała nr XI/104/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.162.34059.12.2011

  uchwała nr XI/103/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.162.34049.12.2011

  uchwała nr XI/102/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.162.34039.12.2011

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2011.150.313515.11.2011

  uchwała nr X/96/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentuwsi Nowa Wieś gm. Malbork obejmującego działki nr 8/298, 8/297, 8/249 i 8/250

 • DZ. URZ. 2011.130.258313.10.2011

  uchwała nr IX/86/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Malbork oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. 2011.130.258213.10.2011

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2011.130.258113.10.2011

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2011.130.258013.10.2011

  uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia sołectwa Kałdowo 2 i nadania statutu

 • DZ. URZ. 2011.121.245227.9.2011

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.91.187327.7.2011

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.46.106626.4.2011

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, (arkusz 4 - obecnie nazywanych Osiedlem Unii Europejskiej) -zawartych pomiędzy ulicami; Francuską Norweską, Estońską a terenem zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP 11

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.